Künye

Koordinatör 

Uğur Karabulut

Radyo Birimi Sorumlusu

Osman Cevizci

TV Birimi Sorumlusu

Erkan Özavcı

Sosyal Medya Birimi Sorumlusu

Sercan Değirmenci

Gazete Birimi Sorumlusu

Büşra Palaz

Haber

Atiye Şahin

Prodüksiyon 

Osman Cevizci

Grafik/Tasarım

Tuğba Kantarcı

Sekreterya

Dilek Bayram